!guide_close_btn!

行业通信CC

主题:972 (0)   回复:3246(0) 查看版主

华为联络中心解决方案融合了语音、社交媒体和协作等能力,并开放标准业务接口,供各个行业根据需求定制业务。华为携手全球1000+家合作伙伴,向金融、电信运营商、能源、物流、政务等行业的600+家客户提供了300000+座席规模的联络中心解决方案。

Tony Tony   于2017-12-11      发表在: 资料专区   最后回复 :2019-7-10 09:12
11147 5
huangjian1104 huangjian1104   于2021-1-7      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2021-1-7 16:35
33 0
kinghighway.com kinghighway.com   于2014-9-2      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2021-1-7 11:24
3277 2
暮桐 暮桐   于2020-6-17      发表在: 资料专区   最后回复 :2020-12-12 09:49
1011 1
meiyh meiyh   于2020-9-27      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-9-27 09:11
664 0
孤高的叶美景 孤高的叶美景   于2019-6-3      发表在: 培训赋能&经验交流   最后回复 :2020-9-14 15:52
2288 12
海军 海军   于2020-9-10      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-9-14 00:32
693 1
huangjian1104 huangjian1104   于2020-7-3      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-9-7 17:40
930 1
jjivr jjivr   于2020-8-30      发表在: 培训赋能&经验交流   最后回复 :2020-8-30 20:52
701 0
Letme哈哈 Letme哈哈   于2020-8-21      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-8-21 11:38
750 1
DComPro DComPro   于2020-8-18      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-8-18 09:50
779 2
bbbbat bbbbat   于2020-7-24      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-7-24 21:36
848 1
bbbbat bbbbat   于2020-7-24      发表在: 资料专区   最后回复 :2020-7-24 16:58
813 1
hxthcc hxthcc   于2020-7-3      发表在: 资料专区   最后回复 :2020-7-3 15:40
909 0
huayingxintong huayingxintong   于2016-12-8   最后回复 :2020-6-22 03:50
1762 3
flyhighwjw flyhighwjw   于2020-6-4      发表在: VTM(问题求助)   最后回复 :2020-6-12 17:30
1013 1
追寻Lucifer 追寻Lucifer   于2020-6-3      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-6-4 17:14
999 2
东土大唐来的和尚 东土大唐来的和尚   于2020-6-3      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-6-3 15:22
1104 4
阿呆 阿呆   于2020-5-29      发表在: CC(问题求助)   最后回复 :2020-5-29 09:46
1070 1

登录参与交流分享

登录

华为企业互动社区
华为企业互动社区
屏蔽
!block_confirm_cont!
温馨提示
!bind_my_phone_cont!