Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
圈主
108
主题
630
成员
红糖Girl   2016-9-22   最后回复:2016-11-19 09:27
84467
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-12-14 09:48
39003
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:07
38160
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:04
30900
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:56
31810
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:53
36620
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:51
41930
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:01
20530
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
14050
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:54
18260
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:45
25060
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:29
39590
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:25
14070
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
17570
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
17700
陈小英   2016-10-12   最后回复:2016-10-12 17:24
16340
出门向右走   2016-9-28   最后回复:2016-9-30 14:41
18791
出门向右走   2016-9-22   最后回复:2016-9-24 11:41
33598
返回顶部