Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
圈主
108
主题
630
成员
红糖Girl   2016-9-22   最后回复:2016-11-19 09:27
83617
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-12-14 09:48
38553
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:07
37700
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:04
30470
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:56
31310
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:53
36290
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:51
41300
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:01
20290
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
13840
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:54
18000
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:45
24780
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:29
39220
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:25
13830
红糖Girl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:21
17280
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:11
17410
陈小英   2016-10-12   最后回复:2016-10-12 17:24
16090
出门向右走   2016-9-28   最后回复:2016-9-30 14:41
18581
出门向右走   2016-9-22   最后回复:2016-9-24 11:41
33268
返回顶部