Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
圈主
108
主题
630
成员
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
34472
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
63910
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
37490
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
36421
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
22714
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
26160
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
23490
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
23480
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
21820
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
30510
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
26060
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
30640
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
20920
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
20760
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
22690
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
25100
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
19410
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
26620
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
20560
返回顶部