Universe大数据技术交流圈

简介:Universe大数据分析平台是华为依托行业经验,精心打造的大数据分析产品模块。
将大数据运用从技术驱动转变为商业驱动,构建以运营商为中心的敏捷,实时,智慧的商业分析能力,支撑运营商数字化转型。
加入圈子
圈主
108
主题
630
成员
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-5-9 20:28
34952
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-9 08:17
64910
jsl   2017-1-4   最后回复:2017-1-4 10:45
37940
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-11-2 00:24
36831
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-19 16:01
22954
jsl   2016-10-19   最后回复:2016-10-19 15:33
26440
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 19:00
23790
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:51
23900
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 18:19
22060
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:24
30870
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:16
26410
liufc   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 17:01
30840
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 16:45
21200
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:35
21130
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:30
23060
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:20
25510
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:11
19830
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 15:03
26990
jsl   2016-10-17   最后回复:2016-10-17 14:58
20920
返回顶部